Logo Zemědělské společnosti Dobříš

MYSLIVOST

Myslivost provozujeme v honitbě Dražetice. Naše honitba má výměru 1 286 ha a rozkládá se kolem obcí Borotice, Hubenov u Borotic, Dražetice, Chramiště a Kozí Hory.

Honitba leží z větší části v kopcovitém kraji nad říčkou Kocábou. Nejvyššími body honitby jsou vrchy Rohatec (518 m.n.m.) a Kateřinka (507 m.n.m.). Nejnižším bodem je údolí protékající říčky Kocáby (300 m.n.m.). V naší honitbě žije rozmanitá skladba lesní zvěře jako např. jelen evropský, daněk evropský, srnec obecný, prase divoké, muflon, liška obecná, jezevec lesní nebo zajíc polní.

FIREMNÍ DIVIZE

Chov skotu Rostlinná výroba Chov prasat Výroba elektřiny Chov ryb Myslivost

ANAS, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy