Logo Zemědělské společnosti Dobříš

VÝROBA ELEKTŘINY

Elektrickou energii vyrábíme ve všech našich areálech. Konkrétně jde o Bioplynovou stanici v Mokrovratech, Fotovoltaickou elektrárnu v Dobříši, FVE v Dražeticích a FVE v Čelině.

Bioplynová stanice v Mokrovratech má maximální výkon 625 kWh. Vstupními látkami pro provoz naší bioplynové stanice jsou kejda skotu, kejda prasat, hnůj, silážovaná kukuřice a travní senáže. Při maximálním výkonu je bioplynová stanice v Mokrovratech schopna ročně vyrobit 5 475 MWh. Při průměrné roční spotřebě 3,279 MWh na jednu českou domácnost tak dokáže naše BPS zásobit téměř 1 670 českých domácností. Vyrobenou elektrickou energii celoročně dodáváme do sítě. Část výrobené elektřiny využíváme k pokrytí spotřeby samotného areálu v Mokrovratech. Více informací o naší BPS můžete nalézt na samostatné webové prezentaci.

Fotovoltaická elektrárna v Dobříši má výkon 301 kWp. V našich podmínkách je schopna ročně vyrobit 350 MWh. Při výše uvedené průměrné spotřebě elektřiny v České republice pokryje její roční výroba spotřebu více než 100 českých domácností. Stejně jako u BPS je vyrobená elektrická energie celoročně dodávána do sítě a část výrobené elektřiny slouží k pokrytí spotřeby areálu v Dobříši.

FVE v Dražeticích má výkon 87,745 kWp. Do provozu byla uvedena na konci roku 2023. Jedná se o střešní instalaci a primárně slouží k zajištění částečné soběstačnosti v zásobování našeho provozu elektrickou energií. Přebytky z výroby jsou dodávány do sítě.

Fotovoltaická elektrárna v Čelině má výkon 96,465 kWp. Do provozu byla uvedena ve stejné době jako FVE v Dražeticích. Také se jedná o střešní instalaci a opět slouží k částečnému pokrytí spotřeby elektrické energie v areálu v Čelině.

FIREMNÍ DIVIZE

Chov skotu Rostlinná výroba Chov prasat Výroba elektřiny Chov ryb Myslivost Prodejní sklad

ANAS, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy