Logo Zemědělské společnosti Dobříš

ROSTLINNÁ VÝROBA

Hospodaříme na 2 650 ha zemědělské půdy kolem Dobříše, Nového Knína a Mníšku pod Brdy. Obhospodařovanou výměru tvoří 1 900 ha orné půdy a 750 ha trvalých travních porostů.

Základním úkolem rostlinné výroby v našem podniku je produkce krmných plodin pro živočišnou výrobu. Pěstujeme vlastní jadrná krmiva (obiloviny - krmný ječmen, krmná pšenice, krmné žito) a také vlastní objemná krmiva. U objemných krmiv se zaměřujeme na pěstování silážní kukuřice a dalších pícnin - jetele, vojtěšky, trávy.

V menší míře pěstujeme také tržní plodiny: potravinářskou pšenici, potravinářské žito a řepku.

Veškeré polní práce jako orbu, předseťovou přípravu, výsev, hnojení, postřiky a sklizeň provádíme za pomoci vlastní techniky.

FIREMNÍ DIVIZE

Chov skotu Rostlinná výroba Chov prasat Výroba elektřiny Chov ryb Myslivost Prodejní sklad

ANAS, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy