Logo Zemědělské společnosti Dobříš

CHOV SKOTU

Ve dvou areálech chováme celkem 750 ks dojnic českého strakatého skotu. Ročně vyrobíme kolem 5,5 mil. l mléka, což představuje denní produkci o objemu 15 000 l mléka, které každý den dodáváme do mlékárny. Dalším produktem chovu skotu je kvalitní hovězí maso.

Chov skotu je rozdělen do dvou areálů. V Dražeticích chováme 430 ks dojnic a v Mokrovratech je ustájeno 320 ks. Na obou farmách byly v posledních letech provedeny rekonstrukce stájí a dojíren. Na pastvě v Mokrovratech se dále nachází zhruba 60 ks masných krav. Celkem chováme kolem 2 000 ks českého strakatého skotu.

FIREMNÍ DIVIZE

Chov skotu Rostlinná výroba Chov prasat Výroba elektřiny Chov ryb Myslivost Prodejní sklad

ANAS, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy