Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

 • Úvodní stránka
 • O společnosti
 • Aktuality
 • Živočišná výroba
 • Rostlinná výroba
 • Produkty
 • Služby
 • Kontakty
 • Chov ryb
 • Myslivost
 • Galerie
 • Rostlinná výroba

  12Zemědělská společnost Dobříš hospodaří na ploše, která se pohybuje kolem hodnoty 3000 ha. Orné půdy je 2300 ha. Luk, pastvin a zatravněné orné půdy je 700 ha. Zemědělská půda naší společnosti zahrnuje ucelené území mezi pohořím Brdy a řekou Vltavou a dvě izolované enklávy a to v okolí Mníšku pod Brdy s plochou 200 ha a obce Lazsko u Milína s plochou 185 ha.

  Struktura rostlinné výroby

  V rostlinné výrobě jsme zaměřeni na výrobu převážně ozimých obilovin, ozimé řepky a pícnin pro naší živočišnou výrobu. V roce 2006 byla struktura rostlinné výroby následující:

  Plodina Plocha Zastoupení v %
  Ozimá pšenice 436 19
  Ozimé žito 109 5
  Ozimý ječmen 269 12
  Triticale 190 8
  Jarní ječmen 190 8
  Obiloviny celkem 1194 52

  9217

  Plodina Plocha Zastoupení v %
  Ozimá řepka 432 19,5
  Hořčice 12 0,5
  Bob na senáž 46 1,5
  Ostatní jednoleté píc. 38 1,5
  Kukuřice na siláž 340 15
  Víceleté pícniny-jetel 218 10
  Pícniny na o.p. celkem 642 28

  4 Louky, pastviny a zatravnění orné půdy činí 24 % zemědělské půdy.V produkci ozimé pšenice a žita jsme zaměřeni ze 76% na pěstování odrůd pro potravinářské využití. V roce 2006 jsme měli následující odrůdovou skladbu ozimé pšenice.

  Odrůda Plocha Zastoupení v %
  Clarus 110 25
  Levendis 13 3
  Rheia 20 5
  Karolinum 142 32
  Versailles 10 2
  Ludwig 141 33

  Oblast Dobříšska trpí častými a silnými přísušky, zejména na lehkých propustných půdách na břidličnatém podkladě a proto se výnosy obilovin pohybují dlouhodobě okolo
  3,6 t/ha, u řepky 2,5 t/ha, a u kukuřice 35 t/ha s výraznými ročníkovými výkyvy v obou směrech.

  Výroba osiv

  Pro podnik Oseva Pro provádíme smluvně výrobu osiv obilovin. Plošně se jedná zhruba o 50 ha ozimého ječmene, ozimé pšenice a jarního ječmene.

  Pokusnictví

  6V letošním roce jsme založili provozní pokus s 16 hybridy kukuřice. Výnosově byly vyhodnoceny všechny hybridy, kvalitativní ukazatele jsou uvedeny pouze u těch hybridů, kde o to vlastníci projevili zájem. Tabulka výsledků zde  Ochrana rostlin

  Ochranu rostlin provádí společnost vlastními prostředky.