Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

 • Úvodní stránka
 • O společnosti
 • Aktuality
 • Živočišná výroba
 • Rostlinná výroba
 • Produkty
 • Služby
 • Kontakty
 • Chov ryb
 • Myslivost
 • Galerie
 • O společnosti


  6 Společnost hospodaří na 3000 ha zemědělské půdy ve 23 katastrálních územích okresu Příbram, a to na základě vlastních pozemků a na základě smluv o pronájmu pozemků od soukromých vlastníků.

  Výroba je soustředěna do čtyřech areálů: Dobříš, Mokrovraty, Dražetice. V roce 2001 se chov a výkrm prasat rozšířil o areál v Čelině

  6Středisko Dobříš zajišťuje posklizňovou úpravu obilí, opravy zemědělské techniky a dopravu. Má zde sídlo i obchodní sklad s prodejnou náhradních dílů na zemědělskou techniku. V opravářské dílně se mimo oprav zemědělských strojů provádí i měření emisí vznětových motorů. Sídlí zde i správní středisko společnosti.

  6V Mokrovratech, Dražeticích a Čelině je umístěna živočišná výroba. Ta je zaměřena na výrobu masa a mléka. Společnost má uzavřený obrat stáda v chovu skotu i v chovu prasat. Dojnice, kterých měla společnost ke konci roku 2005 cca 700 kusů,jsou umístěny v nově vybudovaných stájích s volným boxovým ustájením v Mokrovratech a Dražeticích. Ve středisku Čelina je umístěn chov a výkrm prasat.

  Střediska