Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

 • Úvodní stránka
 • O společnosti
 • Aktuality
 • Živočišná výroba
 • Rostlinná výroba
 • Produkty
 • Služby
 • Kontakty
 • Chov ryb
 • Myslivost
 • Galerie
 • Úvodem

  Nový kombajn ClaasZemědělská společnost Dobříš sídlí v městě Dobříš, které se nachází ve středních Čechách poblíž města Příbram. Hlavním předmětem podnikání je provozování zemědělské činnosti včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby z oblasti zemědělství.

  Výroba je soustředěna do čtyřech areálů: Dobříš, Mokrovraty, Dražetice. V roce 2001 se chov a výkrm prasat rozšířil o areál v Čelině.

  Středisko Dobříš zajišťuje posklizňovou úpravu obilí, opravy zemědělské techniky a dopravu. Má zde sídlo i obchodní sklad s prodejnou náhradních dílů na zemědělskou techniku. V Mokrovratech a Dražeticích je umístěna živočišná výroba.

  Vánoční prodej kaprů - ANAS spol. s r.o.

  Bioplynová stanice Mokrovraty

  Rostlinná výroba

  Hlavním úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatečnou krmivovou základnu pro živočišnou výrobu, proto je naše společnost zaměřena převážně na pěstování ozimých obilovin, ozimé řepky a pícnin.

  Ovce vřesováObhospodařované území zemědělské společnosti se rozkládá do 23 katastrálních územích okresu Příbram, a to na základě vlastních pozemků a na základě smluv o pronájmu pozemků od soukromých vlastníků. Toto území se pohybuje kolem hodnoty 3000 ha. Orné půdy je 2300 ha. Luk, pastvin a zatravněné orné půdy je 700 ha. Zemědělská půda naší společnosti zahrnuje ucelené území mezi pohořím Brdy a řekou Vltavou a dvě izolované enklávy a to v okolí Mníšku pod Brdy s plochou 200 ha a obce Lazsko u Milína s plochou 185 ha.

  Živočišná výroba

  Krávy na pastvěŽivočišná výroba naší společnosti je zaměřená na výrobu masa a mléka. Společnost má uzavřený obrat stáda v chovu skotu i chovu prasat. Chov skotu je umístěn v areálech Mokrovraty a Dražetice. Veškerý skot je ustájen volně. Chov prasat je umístěn v areálu Čelina. Kapacita stájí v tomto areálu je 150 ks prasnic a 800 ks vepřového žíru.