Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

  • Úvodní stránka
  • O společnosti
  • Aktuality
  • Živočišná výroba
  • Rostlinná výroba
  • Produkty
  • Služby
  • Kontakty
  • Chov ryb
  • Myslivost
  • Galerie
  • Úvodem

    Nový kombajn ClaasZemědělská společnost Dobříš sídlí v městě Dobříš, které se nachází ve středních Čechách poblíž města Příbram. Hlavním předmětem podnikání je provozování zemědělské činnosti včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby z oblasti zemědělství.

    Výroba je soustředěna do čtyřech areálů: Dobříš, Mokrovraty, Dražetice. V roce 2001 se chov a výkrm prasat rozšířil o areál v Čelině.

    Středisko Dobříš zajišťuje posklizňovou úpravu obilí, opravy zemědělské techniky a dopravu. Má zde sídlo i obchodní sklad s prodejnou náhradních dílů na zemědělskou techniku. V Mokrovratech a Dražeticích je umístěna živočišná výroba.

    Vánoční prodej kaprů - ANAS spol. s r.o.

    Bioplynová stanice Mokrovraty

    Rostlinná výroba

    Hlavním úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatečnou krmivovou základnu pro živočišnou výrobu, proto je naše společnost zaměřena převážně na pěstování ozimých obilovin, ozimé řepky a pícnin.

    Ovce vřesováObhospodařované území zemědělské společnosti se rozkládá do 23 katastrálních územích okresu Příbram, a to na základě vlastních pozemků a na základě smluv o pronájmu pozemků od soukromých vlastníků. Toto území se pohybuje kolem hodnoty 3000 ha. Orné půdy je 2300 ha. Luk, pastvin a zatravněné orné půdy je 700 ha. Zemědělská půda naší společnosti zahrnuje ucelené území mezi pohořím Brdy a řekou Vltavou a dvě izolované enklávy a to v okolí Mníšku pod Brdy s plochou 200 ha a obce Lazsko u Milína s plochou 185 ha.

    Živočišná výroba

    Krávy na pastvěŽivočišná výroba naší společnosti je zaměřená na výrobu masa a mléka. Společnost má uzavřený obrat stáda v chovu skotu i chovu prasat. Chov skotu je umístěn v areálech Mokrovraty a Dražetice. Veškerý skot je ustájen volně. Chov prasat je umístěn v areálu Čelina. Kapacita stájí v tomto areálu je 150 ks prasnic a 800 ks vepřového žíru.